Tag Archives: מרינה צויטאיבה

זה שבידד, בכישרון ההחייאה ריקן..

במשחק לא מושקע פינו נדם..והגר לא הרתה..

פנדורה צוחקת, הרשת תופסת – אין משכב שירה..

אליבי למכווץ ההיסטוריה תוך שבע פעימות..