Tag Archives: צילה זן-בר צור

תחינת הטובים היא תפילה מורידת השמיים..

חוסר מילה בארבע מנות דם ורוחות מחווירות ..

שמות האשמים בעידן האהבה

מכתבי ערך מולטיפוקלי.. ליקרים שנשטפו מחוף הנוודים ללא ערך ממשי

מחווה לאיילה שבגרה כשאייל נתן את קרניו לשופר..

יורדים עקודים ושלמים בחולשה