Tag Archives: שמעון מרמלשטיין

בומרנג האהבה מכה שנית, כל מילה נפגעת…

נשיקת התכל׳ס בנירונים חופפים חלקית…

שוקו מלוכלך וכאבים אחרים