Category: פנטזיה אוטוביוגרפית

מכתבי ערך מולטיפוקלי..

מחווה לאיילה שבגרה כשאייל נתן את קרניו לשופר..

מנות היסטוריה משוכתבת בגלגול לא גברי  

הצער לא מדויק…

יורדים עקודים שלמים  

נשיקת התכל׳ס בנירונים חופפים חלקית…

כשאשוב.. תשאירי אור על מגדל התעלות

שוקו מלוכלך וכאבים אחרים