Tag Archives: אשבעל עשתרות

חוסר מילה בארבע מנות דם ורוחות מחווירות ..

אליבי למכווץ ההיסטוריה תוך שבע פעימות..

בומרנג האהבה מכה שנית, כל מילה נפגעת…

מכתבי ערך מולטיפוקלי..

מחווה לאיילה שבגרה כשאייל נתן את קרניו לשופר..