Tag Archives: דורית ישראל

חוק השתיקה הבועטת, לילדות מבוגרות..

במשחק לא מושקע פינו נדם..והגר לא הרתה..

חוסר מילה בארבע מנות דם ורוחות מחווירות ..

מנות היסטוריה משוכתבת בגלגול לא גברי  

על הפסים בכותונת המסילות 2015

אהובתי שמה ישראל בשר ודם