Tag Archives: טמילה רם

שמות האשמים בעידן האהבה

יורדים עקודים שלמים  

נשיקת התכל׳ס בנירונים חופפים חלקית…

כשבוב'לה בונה בסטיליה