Tag Archives: מרינה צויטאיבה

במשחק לא מושקע פינו נדם..והגר לא הרתה..

פנדורה צוחקת, הרשת תופסת – אין משכב שירה..

אליבי למכווץ ההיסטוריה תוך שבע פעימות..