Tag Archives: ציור-מירב סופיר סואלו

מנות היסטוריה משוכתבת בגלגול לא גברי  

הצער לא מדויק…

כשבוב'לה בונה בסטיליה

באלימות ראויה לאהבה…