Tag Archives: צילום אמנותי- ליקה רמתי

מחווה לאיילה שבגרה כשאייל נתן את קרניו לשופר..

פּוֹרֵק הָעֹל יְפַזֵּר אֶת הוֹן חַיַּי..

כשבוב'לה בונה בסטיליה