Tag Archives: רונן קלאס

מקום על שטיח..

אליבי למכווץ ההיסטוריה תוך שבע פעימות..

בומרנג האהבה מכה שנית, כל מילה נפגעת…

נשיקת התכל׳ס בנירונים חופפים חלקית…

שוקו מלוכלך וכאבים אחרים

חסד חלוקתי רב ילדים…